Povinnosť lásky

Ako kresťania – nasledovníci Krista, sme jeho telom, sme súčasťou spoločenstva jeho cirkvi na tomto svete. Boh nás ako jeho “údy” vyzýva, aby sme činili milosť, využívali svoje dary naplno a milovali: