Vzkriesený Kristus vstupuje do našich pochybností

Vskutku vstal Pán. To je základná správa veľkonočného obdobia. Naozaj bol vzkriesený. Sviatky tieto udalosti nie len pripomínajú slovami, ale vo viere si ich môžeme sprítomňovať pre seba samých. Môžeme tak robiť, lebo práve preto Kristus vstal z mŕtvych, aby sa to stalo našou osobnou realitou. Čítať ďalej “Vzkriesený Kristus vstupuje do našich pochybností”