3 veci, ktoré môžu Cyril a Metod naučiť aj súčasnú cirkev


Mám veľmi rád dejiny. Smerom k ním sa ťahalo aj moje vysokoškolské štúdium. Teraz, popri práci, sa dejiny stali mojím hobby a koníčkom, pri ktorom si oddýchnem. Nevnímam ich ako hromadu rokov a rôznych dátumov. Na tie si nepotrpím. Pre mňa sú dejiny najmä o príbehoch ľudí, ktorí žili pred nami. Sú to príbehy o tom, ako žili, o čom premýšľali a ako zápasili s problémami, ktoré do ich životov prišli. Mnohé z týchto príbehov sa ma hlboko dotýkajú, sú pre mňa inšpirujúce a najmä poučné.

V našich slovenských dejinách existuje jeden príbeh, ktorý sa časom stal akýmsi symbolom národnosti a nábožnosti nášho slovenského ľudu. Každý rok sa na mnohých miestach konajú stretnutia so zámerom pripomenúť si príchod Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. A na týchto slávnostiach neraz zaznieva výzva “Buďme nasledovníci Cyrilometodskej tradície!” Pekné slová, no pri väčšine príhovorov chýba aj vysvetlenie, čo vlastne znamená nasledovať túto tradíciu. Ak chceme byť nasledovníkmi onej vzácnej tradície, musíme si najprv uvedomiť, čo títo vzácni ľudia na našom území robili, ako sa správali a o čo sa snažili.

1) Poslúchli Božie volanie

Cyril a Metod prijali úlohu, ktorú im zveril cisár Michal, ktorý obdržal prosbu od kniežaťa Rastislava. Znie to síce veľmi politicky, avšak aj skrze týchto ľudí môže Hospodin konať. Cyril a Metod išli z prepychu Byzancie niekde do slovanskej divočiny. Vymenili murované mestá za drevené hradiská a chalupy našich predkov. To nebolo nič príjemné ani pohodlné. Bol to dosť veľký kultúrny šok. No nehľadeli na seba, ale na poslanie, ktoré im bolo zverené.

2) Použili svoje schopnosti a vedomosti

Rozhodli sa, že svoje schopnosti a vzdelanie použijú na to, aby ľudia mohli spoznať Ježiša Krista v jazyku, ktorému rozumeli. Vytvorili tiež štruktúru, podľa ktorej mohla cirkev v tomto slovanskom prostredí fungovať. Bojovali za to, aby staroslovienčina bola uznaná za bohoslužobný jazyk. Kvôli tomu diskutovali a argumentovali pred najmúdrejšími ľudmi svojej doby. To iste chcelo veľa a odhodlania a tiež rozumnosti. No ich snaha s Božím požehnaním priniesla výsledky. Slovania mohli čítať a počúvať slovo Božie v jazyku, ktorému rozumeli. Netrvalo to síce dlho, ale aj kvôli tým pár rokom sa to oplatilo.

3) Hľadali nové spôsoby

Po tretie, neustále hľadali a upravovali spôsoby práce tak, aby boli slovanskému ľudu blízke. Aj písmo, ktoré vytvorili, po čase upravili, aby lepšie pasovalo potrebám, ktoré títo ľudia mali. Na zvestovanie evanjelia používali kreativitu.

Tu treba upresniť jeden historický fakt. Cyril a Metod na naše územie kresťanstvo nepriniesli. To tu už bolo približne 100 rokov, ale išlo o kresťanstvo latinské, ktorému takmer nikto nerozumel. Obrady, slová písma – všetko znelo v latinčine – a tej rozumelo žalostne málo ľudí. Do tohto prostredia prichádzajú títo dvaja študovaní bratia a hovoria jazykom slovanského ľudu. A aj časti Biblie prekladajú do jazyka, ktorému ľudia rozumeli a bežne ním medzi sebou hovorili. To bolo niečo neslýchané. Úplne jedinečné. Cyril a Metod hľadali spôsoby, ako zvestovať Krista tak, aby ľudia pochopili, čo k nám v Ježišovi Kristovi prichádza.

Je dobré, ak každý rok počúvame výzvy, aby sme boli nasledovníkmi Cyrilometodskej tradície. Nasledujme však ich vzor v tom, že aj my budeme svedčiť. Nasledujeme ich v tom, že aj my budeme šíriť zvesť o Kristovi, každý tam, kde je – v práci, vo svojej rodine, medzi priateľmi.

No nešírme túto zvesť nezrozumiteľne. Hľadajme spôsoby, ako slová evanjelia – slová o Božej záchrane človeka, tlmočiť ľuďom okolo nás tak, aby im naozaj rozumeli. Hovorme tú istú zvesť, len novým spôsobom, jazykom súčasného človeka. Využime svoje schopnosti, vzdelanie a nadanie na hľadanie nových spôsobov, ktorými môžme svetu rozprávať o Kristovi. Hľadajme spôsoby, ako ukázať svetu Pána Ježiša Krista jemu vlastným a zrozumiteľným spôsobom. To je veľká výzva pre všetky cirkvi v tomto storočí. To je Cyrilometodská tradícia!

Veľa ľudí žije v kresťanskom prostredí tak, ako kedysi naši predkovia. Síce žijú v cirkvi alebo medzi kresťanmi, no v skutočnosti vôbec nerozumejú. Akoby kresťania hovorili iným jazykom. Často nevedia, o čo ide, čo je podstata kresťanstva a evanjeliovej zvesti. Preto nezostaňme v romantickej a peknej minulosti, ale žime medzi súčasnými ľuďmi tak, ako to robil Pán Ježiš Kristus, keď bol na tejto zemi. Tak ako to po Kristovom príklade robili aj Cyril a Metod, a mnohí ďalší kreatívny kresťania v minulosti. Pozorne počúvajme problémy ľudí okolo nás a s pomocou Ducha Svätého im tlmočme zvesť o Božej záchrane človeka do jazyka a spôsobov, ktorým jednoduchšie porozumejú.

Nebojme sa byť Cyrilmi a Metodmi našej doby. Svedčme všade tam, kde ľudia ešte nepočuli zvesť o Slove života – správu o skutočnej záchrane a radosti v Božej láske. Tá sa najjasnejšie ukázala v živote Ježiša Krista.

 

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.