Na staré dobré časy nemusíme len spomínať


Keď čítame slová zo Skutkov apoštolských, môže sa nás zmocniť nostalgia nad tým, aké pekné a požehnané časy cirkev prežívala pri svojom zrode. No dnes nám to príde už len ako vyblednutá fotografia. Ako “staré dobré časy”, ktoré má už cirkev dávno za sebou. Opak je však pravdou. Slová Pána Ježiša nás z tejto nostalgie vytrhujú: Ale prichádza hodina a už je tu, keď praví ctitelia budú vzývať Otca v duchu a v pravde, veď aj Otec takýchto ctiteľov chce mať.

23 Ale prichádza hodina — a už je tu —, keď praví ctitelia budú sa klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Veď aj Otec hľadá takýchto ctiteľov. 24 Boh je Duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa klaňať v Duchu a pravde. 25 Žena mu povedala: Viem, že prichádza Mesiáš, nazývaný Kristus; keď príde on, všetko nám oznámi. 26 Ježiš jej povedal: Ja som to — ten, čo sa rozpráva s tebou. Evanjelium podľa Jána 4,  23 – 26

Ak aj dnes vyznávame, že Pán Ježiš je náš záchranca, ak veríme v Trojjediného Boha, ak Ho ctíme svojím životom, tak nemusíme len spomínať. Keď si v úprimnosti veríme v nášho Pána, tak môžeme “staré dobré časy” prežívať stále. Ako jednotlivci, aj ako cirkev. Môžeme prežívať čas milosti, ktorý stále trvá. Môžeme prežívať pomoc a vedenie Ducha Svätého, lebo On je v cirkvi stále prítomný. Môžeme prežívať zmenu našich vlastných životov, lebo to je dielo Ducha Svätého: zmena myslenia, odvrátenie sa od zlého a naplnenie života hodnotami Božieho kráľovstva.

Na to, aby mohla prísť zmena v našich životoch, potrebujeme poznať Krista. Tu nám opäť pomáha Duch Svätý. Skrze Jeho moc môže k nám cez slová Písma hovoriť sám Kristus. Skôr, ako otvoríme Bibliu, nebojme sa prosiť Ducha Svätého, aby tak konal – aby k nám hovoril cez jej slová. On nám totiž povie všetko potrebné pre náš život a pre našu spásu. S pomocou Ducha Svätého budeme môcť aj my počuť z Písma slová Pána Ježiša, ktoré povedal žene samaritánke: Ja som to, ktorý rozprávam s tebou. S Kristom v srdci nemusíme len spomínať na “staré dobré časy”. S Kristom v srdci, pod vedením Ducha Svätého môžeme dobré  časy prežívať stále, každý jeden deň – vo svojom živote, v zbore v cirkvi. On je totiž živý a stále pôsobiaci Boh. Ten istý ako bol pri vzniku cirkvi. Otázkou je nakoľko sme my ochotní nechať sa Ním viesť ?

Photo by Riccardo Pelati on Unsplash

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.