KEĎ PUKALI HROBY


Súrodenci moji v Kristovi. Áno, to sme, súrodenci v Kristovi. Tragédie. Tým sa média sýtia ako divé. Snažia sa o nich zistiť čo najviac, lebo ľudí akosi prirodzene priťahujú, a tak zvyšujú sledovanosť. Sledovanosť je všetko, o čo modernej zábavnej televízii ide. A je jedno, či na to použije najnovší hollywoodsky trhák, zvrátenú umelú reality šou alebo ľudskú tragédiu, čo nazývajú spravodajstvom.

Ale Ježiš znova zvolal mocným hlasom a vypustil ducha.  51 A hľa, chrámová opona sa roztrhla na dvoje odvrchu až naspodok, zem sa triasla a skaly pukali.  52 Otvorili sa hroby a mnohé telá zosnulých svätých boli vzkriesené.  53 A keď vyšli z hrobov po jeho vzkriesení, prišli do svätého mesta a ukázali sa mnohým.  54 Keď stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a všetko, čo sa dialo, veľmi sa preľakli a povedali: Toto bol naozaj Boží Syn!” Mt 27,50-54

Keď Ježiš zomieral na kríži, žiadna televízia ešte neexistovala ,zábavný priemysel sa oňho nezaujímal. Popravili ho ako zločinca, o ktorého nikto nezavadí ani nohu. Oslavovaný, vyhľadávaný, ostal visieť na kríži. Posledná senzácia Jeruzalema, Judska a Galilei. Ježiš zomrel. Jeho nasledovatelia sa ukrývali, mlčali. Kto však nemlčal bol Boh. Hospodin roztrhol oponu na Svätyni svätých. Boh sám sprístupnil svoju svätú prítomnosť všetkým ľuďom. Aj keď je stále svätý a oddelený od sveta, ľudia už k nemu môžu volať prosiť, utiekať sa bez krvavých obiet, bez snahy zapáčiť sa, alebo zavďačiť sa. Alebo ponúknuť niečo na výmenu za odpustenie.

Čo sa to tam vlastne stalo? Uvedomuješ si, aké to má pre teba následky?

Ježiš zomrel na kríži. Nebol to však žiadny obyčajný zločinec. To, čo sa stalo, dosvedčili veľké znamenia a nie len na oblohe. Veľké znamenia moci Božej. Zemetrasenie. Zem sama svedčila o tom, čo ľudia nevideli a ešte nemohli vidieť. Čo veľké sa stalo. Hroby pukali, no namiesto mŕtvol z nich vyšli živí ľudia, ktorých Boh vzkriesil ako svedectvo toho, čo sa udialo na kríži. Predstavte si tu scénu. Toto všetko sa dialo, ľudia sa museli báť. Mnohí nevedeli, prečo sa to deje. Ale tí, čo poznali Ježiša, tí, čo videli ako umieral, tí pochopili hneď. Na kríži sa udialo niečo veľmi dôležité.

Čo sa vlastne stalo? Uvedomuješ si, aké to má pre teba následky?

Boh odsúdil hriech. Boh tam konal a Jeho dielo bolo a zostáva bezchybné. Boh je Otcom odpúšťajúcim. Pripravoval som si tento týždeň katechézu na podobenstvo o márnotratnom, alebo ak chcete, stratenom synovi. V jednom momente som ostal sedieť s otvorenými ústami a bol som nemom v úžase z toho, aký je Boh dobrý. Príbeh, ktorý som počul už snáď stokrát, znova a znova. Ale aj na ten stoprvý raz som si znova uvedomil, aký je Boh dobrý. Otec, ktorý čaká na svojho syna, ktorý mu odpúšťa a s radosťou a chvením vystrojí veľkú hostinu. Oblečie syna do vlastného čistého rúcha, zahalí jeho zafúľanosť, jeho smrad a špinu. Obuje mu topánky ako znak slobody. Nie je otrokom, nie je viac sluhom, aby chodil bosí. A dá mu svoj prsteň, prsteň dávajúci mu moc nad majetkom, právo užívať Bohatstvo nebeského kráľovstva. Bratia a sestry, tento Boh nás aj dnes večer privádza ku krížu a ja nemôžem inak, len stáť u úžase a chvení. Ako stotník a vojaci, čo boli s ním, keď Ježiš zomrel, keď videli všetky znamenia, ktoré to sprevádzali. Zvolali: Naozaj, Syn Boží bol tento!

Brat, sestra? Naozaj? Čo sa na kríži udialo pre teba? Čo Ježiš vykonal? A má to dopad aj pre teba? Pre teba nehodného alebo, možno podľa tvojej vlastnej mienky, až príliš hodného? Niesol tvoj hriech, hriech tvojej pýchy, aj hriech tvoj najtajnejší, o ktorom nikto nevie. Niesol to na smrť a počuli sme, čo sa stalo potom. Hľa, chrámová opona roztrhla sa na dvoje, od vrchu až do spodku, zem sa triasla, skaly sa pukali, hroby sa otvárali, mnohé telá zosnulých svätých boli vzkriesené.

Boh už nie je vzdialený, to sa stalo. Boh je blízky, milujúci. Tak sa netvárme akoby bol vzdialený, akoby bol na druhom konci republiky a preto sa nám neoplatí ani otvárať Jeho Slovo, či v modlitbe sa s ním zhovárať. Opona je roztrhnutá a vzkriesenie je realita. Živý Ježiš, je realita! Vstal z mŕtvych, aby sme aj my s ním mohli byť vzkriesení.

Brat, sestra! Vidíš a uvedomuješ si, čo sa udialo na kríži pre teba? Čo Boh vykonal z lásky k tebe?Keď si to uvedomuješ, vráť sa ako aj stratený syn k nemu a On ťa vezme do svojho náručia. Alebo príď ako syn, ktorý sa snaží verne slúžiť otcovi, ale nenechaj sa volať na Božiu oslavnú párty osobitne, akoby si mal pred ním nejaké zásluhy. Choď a raduj sa z Božej prítomnosti a so spoločenstvom Jeho detí Ho oslavuj.Pamätaj, že kríž už nie je tragédiou, ale je víťazstvom, slávnym a dokonalým.Brat, sestra!Boh už nie je vzdialený, tak mu nebuďme vzdialení ani my.

Amen!

Zamyslenie zaznelo 27.11.2015 v Teologickom domove na EBF UK

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.