Priviaž si ich na hrdlo, napíš na tabuľu svojho srdca


Čo sú príslovia? Povedal by som, že múdre slová overené časom a životmi mnohých ľudí. A čo biblické príslovia? Tie posúvajú význam pomyselného „overenia“ omnoho ďalej. Ich centrom nie je len odovzdanie nejakej životnej pravdy, ale svedectva o Hospodinovi, ktorý je múdrosťou, spasením a všetkým, čo človek potrebuje pre svoj život na každý jeden deň.

1 Syn môj, nezabúdaj na moje naučenie a tvoje srdce nech zachováva moje príkazy, 2 lebo ti predĺžia dni a roky života a rozhojnia tvoje blaho. 3 Nech ťa neopustí láska a vernosť, priviaž si ich na hrdlo, napíš na tabuľu svojho srdca! 4 Tak získaš priazeň a obľubu pred Bohom i pred ľuďmi. 51 Dúfaj v Hospodina celým svojím srdcom, a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. 6 Na všetkých svojich cestách Ho poznávaj a On ti urovná chodníky. 7 Nepokladaj sa za múdreho, boj sa Hospodina a vyhýbaj sa zlu. 8 Bude to pre zdravie tvojho tela a pre občerstvenie tvojich kostí.(Príslovia 3,1-8)

Ako príhode znejú tieto biblické slová. Chcú nás priam vyslať do nového dňa plného výziev. Ba môžeme povedať, že nám takto chcú znieť na každý nový deň.

Toto zasľúbenie sa bezprostredne týka človeka a jeho života, no očakáva jeho reakciu, očakáva našu vytrvalosť.

Zaľúbenie v zaznieva pre niekoho možno provokačne: Synu/dcéra nezabúdaj na moje prikázania, zachovávaj ich, lebo ti prinesú blaho. Zákony a príkazy,… – Ako len tie chcú byť blahom pre náš slobodný život? Je nám tak prirodzené hľadať vždy cestičky ako obísť čo naviac zákonov a prikázaní, keď ide o náš čas, peniaze, ba často si myslíme, že aj naše právo. Sme ochotný si to naozaj rýchlo a jednoducho ospravedlniť. Čo však s Božím zákonom a Božími prikázaniami? Môžeme takto obchádzať aj tie, keď druhý verš svedčí, že sú na blaho pre náš život a štvrtý, že prinášajú priazeň a obľubu pred Bohom i ľuďmi? To neznie ako niečo obmedzujúce, ako niečo nepríjemné. Ba práve naopak, svedčia o dobrom účele, pre ktorý ich Boh dal.

O akom zákone a akých príkazy sa tu vlastne hovorí?

Tretí verš vyzýva, „Nech ťa neopustí láska a vernosť, priviaž si ich na hrdlo, napíš na tabuľu svojho srdca!“ Láska a vernosť sú tým zákonom a prikázaním, o ktorom tu hovoríme. Láska k Bohu, láska k blížnym a vernosť ako hovoria i známe Ježišove slová. – Tým najväčším prikázaním je práve prikázanie lásky – čoho ďalším významom je aj vernosť.

Byť verným Bohu a ho milovať, byť verným blížnym a ich milovať to ti predĺži dni života a prinesie blaho. Keď neustále opakujeme, že Boh nás miluje a chce pre nás dobre, musíme si uvedomiť, že na našej strane stojí už iba reakcia na Božiu lásku. Tá sa nám zjavila v Ježišovi, keď sa stal človekom, aby priniesol život a nie smrť, odpustenie a nie odsúdenie. My na tom nemáme podiel, jediné čo môžeme vykonať je to prijať. Reagovať. Priviazať si lásku a vernosť na krk, ako keď si na krk zavesíte prívesok, ktorý už nikdy viac dať nechceme. Aby tabuľa, kde bude láska a vernosť Hospodinovi napísaná, bola zrozumiteľná pre každého, kto ju bude čítať. To znamená, nie napísaná slovami, ale skutkami, ktoré sú reakciou na prijatie lásky a vernosti od Hospodina. Tieto tabule nech stojí ako veľký pútač Božej dobroty pri cestách, na chodníkoch, nech visia zo stien, aby ich každý videl a chválil Hospodina, ktorý je v nebesiach.

A tak priatelia, slovami z prísloví: Dúfajme v Hospodina celým svojím srdcom, a nespoliehajme sa na svoju rozumnosť. Na všetkých svojich cestách Ho poznávajme a On nám urovná chodníky. Nepokladajme sa za múdrych, bojme sa Hospodina a vyhýbajme sa zlu. Bude to pre zdravie našich tiel a pre občerstvenie našich kostí.

Nech nám tieto slová znejú ako výzva i povzbudenie na každý deň. Uvedomujeme si, že Boh je zdrojom úplne každej múdrosti a rozumnosti, On sa postará o všetky naše cesty. Len poznávajme Ho pri každej práci a On bude rovnať chodníky.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.