Kto už len túži po trpkom hrozne?


Boh veľmi rád používa vo svojom slove obrazy. Akosi ľahšie sa nám potom rozumie tomu, čo nám chce povedať, keď nám to povie formou príbehu alebo obrazu. A veľmi rád používa obrazy, ktoré sú poslucháčovi blízke.

1 Zaspievam pieseň o svojom milom, pieseň môjho milého o jeho vinici. Vinicu mal môj milý na žírnom kopci.   2 Prekopal ju, zbavil kamenia; vysadil ju ušľachtilou révou; vystaval vežu uprostred nej, aj lis vytesal v nej; potom čakal, že donesie hrozno, ale doniesla trpké hrozno.   3 A teraz, obyvatelia Jeruzalema a mužovia judskí, rozsúďte, prosím, medzi mnou a medzi mojou vinicou! 4 Čo ešte bolo treba spraviť na mojej vinici, čo by som nebol na nej urobil? Prečo doniesla trpčiaky, keď som čakal, že donesie hrozno?   5 Teraz však chcem vám oznámiť, čo urobím svojej vinici: Odstránim jej ohradu a spasú ju; zborím jej múr a pošliapu ju.   6 Pripravím jej rýchly koniec: nebude zrezaná ani okopaná, prerastie bodľačím a tŕním. Oblakom však prikážem, aby ju neskrápali dažďom.   7 Lebo vinicou Hospodina mocností je dom Izraela a mužovia judskí sú jeho pôvabnou výsadbou. On čakal na právo, a tu, hľa, prelievanie krvi, na spravodlivosť, a tu, hľa, volanie o pomoc.“ (Iz 5,1-7)

Izaiáš hovoril k Júdejcom. Vinicu si vedeli ľahko predstaviť, veď všade naokolo ich mali plno a tradícia pestovania bola v tej oblasti už od čias Kanaáncov.

Pieseň o vinici je snáď jednou z najznámejších Izaiášových zvestí o Božom súde, ktorý čaká Izrael. Izaiáš tu vystupuje ako ten, kto spieva pieseň o Bohu, spieva pieseň ženícha jeho neveste. Taká pieseň by mala byť milostná a asi odlišná od toho, čo poslucháči počujú. Táto pieseň však vznáša obžalobu. A vinica je podobenstvom o Hospodinovom ľude. Ako čítame v žalme 80: „Révu si vytrhol z Egypta, vyhnal si pohanov a zasadil ju. Urovnal si pôdu pre ňu, takže zapustila korene a naplnila krajinu. Jej tôňou boli vrchy zakryté jej ratolesťami Božie cédre. … prečo si zboril jej ohrady, takže ju kmášu všetci, ktorí idú povedľa? Diviak z lesa ju obžiera…Navráť sa Bože,… a navštív túto révu. Neodstúpime od teba, dopraj nám života a Tvoje meno budeme vzývať. … rozjasní svoju tvár, aby sme boli spasení.“

Starostlivosť Božia

Hospodár starostlivo vybral pre svoju vinicu dobré miesto. Izraelcov doviedol do krajiny, ktorá oplývala mliekom a medom. Obohnal svoju vinicu múrom, strážil ju a pestoval, preryl pôdu a vybral z nej kamene. V jej strede si postavil dom i lis pripravil na bobule. V jej strede nechal postaviť vysokú vežu, ktorá stála ako strážnica nad vinicou.

Za svoju námahu čakal už len úrodu, to čo sa však stalo bolo pre Hospodára nepríjemné, ba trpké. Izaiáš hovorí, že zarodila trpké hrozno. Kto chce trpké hrozno? Akú cenu má? Sklamanie sa prejaví zmenou vzťahu vinára k jeho vinici. Nepriniesla mu žiaden zisk a on do nej toľko investoval. Prorok vyzýva ľudí, ktorí počúvajú, aby si ujasnili na ktorej strane je vina, kde nastalo zlyhanie. Hospodár urobil všetko, strážil vinicu, zúrodnil ju bdel nad ňou a keď prišiel čas zberu, vinič priniesol len plánky, s ktorých nebolo úžitku. Vinár zničí všetko, čo pre vinicu urobil, oplotenie, ktoré ju malo chrániť, už nebude okopávaná, ale požieraná. Slnko ju bude spaľovať, pošliapu ju. Prečo však? Čo bola vina vinice? Nezarodila očakávané ovocie. Boli to práve poslucháči Izaiášovej piesne, kto boli tým planým vinohradom.

 

Nenašiel porozumenie pre svoju starostlivosť.

sour grapes 2
by Sy Clark @Flicker

Boh čakal právo a spravodlivosť, no našiel len krviprelievanie a volanie o pomoc. Základom všetkého náboženského života Židov mala byť láska k Bohu celou bytosťou a láska k blížnemu ako k sebe samému. To malo priniesť pokoj a mier, spravodlivosť do národa, ale niekde sa stala chyba, a tá nebola na strane toho, ktorý všetko pripravil a o vinicu sa až do doby žatvy príkladne staral.

Každý kresťan je vsadený do takejto vinice, do Božieho ušľachtilého ľudu, Boh robí všetko, aby sme mohli priniesť dobrú úrodu, aby sme mohli priniesť chutné ovocie. Necháva však na nás, ako budeme so živinami, ktoré našej rastlinke dáva, pracovať. Každý z nás stojí pred veľkou výzvou, ktorú mu Boh dáva. Táto výzva znie: „Čo urobíš s tým čo som ti dal?“ Ako hovorí Kristus v podobenstve o talentoch, každému Boh nadelil podľa jeho schopností. Hospodár očakával, že jeho vinica bude schopná zarodiť, nakoniec sa tak nestalo. Keď sa o svoj vzťah s Bohom nestaráme, chradneme a nerastie z nás hrozno sladké, ale iba plánky.

 Boh robí všetko, aby sme mohli priniesť dobrú úrodu

Čo robím ja so živinami, ktoré mi Boh dal?

S darmi, ktorými ma ovenčil, so spoločenstvom kresťanov, do ktorého ma zasadil, so slovom, ktoré mi dal, dokonca v mne zrozumiteľnom jazyku. Očakáva právo a spravodlivosť, očakáva bratstvo a vzájomnú podporu, milovanie blížneho ako seba samého a milovanie Boha celou našou bytosťou. Vysiela nás do sveta, ako svoju pýchu ako jeho pôvabnú výsadbu, aby ovocie, ktoré máme zniesť bolo zjavné a sladké pre každého, kto ho uvidí. A nikto, kto vidí krásny vinič obsypaný hroznom alebo ochutná jeho plod, nebude chváliť vinič, ako dobre urodil, ale vinohradníka ako dobre sa o svoj vinič postaral a aké dobré plody vypestoval.

Čo si môžeme na texte (Iz 5,1-7) všimnúť je, že Boh síce necháva vinicu, aby ju zarástlo bodľačie, ale nevytrháva ju, nespaľuje ju. Odsudzuje ju, ale ponecháva ju. No a keď čítate Izaiáša pozorne ďalej, neunikne vám, že aj napriek súdu sa Boh zmilúva. Izrael volá na Hospodina a on odpovedá. Nádherne to vystihuje pisateľ 103tieho žalmu: „2 On odpúšťa ti všetky tvoje viny. On uzdravuje všetky tvoje choroby. 17Milosť Hospodinova je od vekov až na veky nad tými, ktorí sa Ho boja, a Jeho spravodlivosť aj na detných deťoch 9 Nebude sa ustavične prieť, nebude sa naveky hnevať. 10 Nenakladá s nami podľa našich hriechov a neodpláca nám podľa našich vín.   11 Veď ako nebo vysoko je nad zemou, tak mocná je Jeho milosť nad tými, čo sa Ho boja.“

Uistenie znie aj pre nás na každý deň. Dobrý Hospodin sa chce zmilovať nad vinicou a nakoniec ju zachrániť. Ona môže obstať aj keď ju bude dusiť bodľačie a spaľovať slnko, lebo stále sa môže obrátiť na svojho Hospodina a ten ju preorie a vyčistí, zasadí nanovo v novom Božom kráľovstve.

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.