Tráviť čas Bohom – od čítania k stíšeniu


Pre každý vzťah je veľmi dôležitý rast a nie stagnovanie. Pre život vo vzťahu s Bohom je veľmi dôležité poznávať Boha nie z toho, čo o ňom hovoria ostatní, ale spoznávať ho osobne pri čítaní Biblie. Ale čo robiť, aby sa čítanie Biblie nestalo len čítaním ďalšej z desiatok iných kníh? Prejdi od čítania k stíšeniu. 

Čo je stíšenie?

Stíšenie je čas, kedykoľvek počas dna, ktorý si vyhradíš na čítanie/štúdium Biblie alebo na modlitby (bližšie v článku Tráviť čas s Bohom).

Aký je rozdiel medzi čítaním Biblie a biblickým stíšením?

V podstate je samotné čítanie Biblie stíšením sa nad Božím slovom, lebo si ticho a si “nad Božím slovom” (teda ho čítaš). Ale v tomto blogu ti chcem poradiť ako možno posunúť tvoje čítanie ďalej. Inšpirovať ťa k tomu, čo môžeš ešte okrem čítania Biblie robiť a ako ju vlastne čítať, keďže Biblia nie je lne tak nejaká kniha na večernú pohodu, ale je studnicou právd pre tvoj život a hovorí o tom čo pre teba Boh vykonal.

Zaručený recept neexistuje?

Stretol som sa už s množstvom rád, ako si robiť svoje stíšenia, ako si robiť stíšenia efektívne, na čo netreba zabudnúť a čoho sa vyvarovať. Mnohé z tých rád mi pomohli a pomáhajú stále, ibaže…

Občas mám pocit, že rady na kresťanských blogoch typu: efektívne to a to, 5 spôsobov na tamto a hento…znejú skôr ako príprava zložitého receptu na pečenie alebo nejaká magická činnosť, ktorej výsledok bude zaručený, než ako rady. Chcel by so ťa preto na začiatku upozorniť, že nič také ako ten najlepší návod k tvojmu stíšeniu neexistuje. Všetko, čo ti akákoľvek rada môže ponúknuť je len rada, niečo čo pri niekom inom fungovalo a ten človek videl, že je to dobré a prináša to výsledok.

V článku Tráviť čas s Bohom som písal prečo je stíšenie dobré, kedy, kde ho môžeš mať a ako dlho by malo trvať.

Nasledujúce rady sú overenými odporúčaniami, ktoré by nemali pri tvojom stíšení chýbať a pomôžu ti Božie slovo pochopiť možno o čosi lepšie.

Ako si rozvrhnúť svoje stíšenie:

1. Modlitba

Začni modlitbou. To, čo ideš počas stíšenia robiť a o čom vlastne celý ten čas je, je vlastne trávenie času s Bohom. V modlitbe na začiatku stíšenia mu môžeš ďakovať napríklad za milosť, že smieš čítať Jeho slovo, že môžeš mať čas, kedy môžeš prísť k Nemu a stišiť sa na chvíľu a rozmýšľať sa nad, tým čo vo svojom Slove hovorí. Pros ho, aby ti jasne ukazoval, aká je jeho vôľa pre tvoj život a čo ti chce v ten deň aj cez text, ktorý ideš čítať, povedať.

Žalm 119,18-19: Otvor mi oči, aby som videl zázraky Tvojho zákona. Som len hosťom na zemi; príkazy svoje neskrývaj predo mnou.”

Samozrejme to neznamená, že keď sa na úvod nebudeš modliť, Boh ti nič nepovie, je to však dobrý spôsob ako začať stíšenie a konieckoncov, všetky naše spoločné kresťanské stretnutia začíname a otvárame modlitbou – teda rozhovorom s Bohom.

S akými očakávaniami začínaš stíšenie?

2. Čítaj

Potom čítaj príslušnú časť z Biblie. Akú? To je už na tebe.

Môže to byť:

náhodná pasáž

časť z biblickej knihy, ktorú práve čítať, kapitola, alebo aj odsek – záleží na tom, koľko času si si na stíšenie vyhradil.

kapitoly z denného plánu na čítanie – z vlastnej skúsenosti odporúčam postupovať podľa nejakého konkrétneho denného plánu (napríklad prečítať bibliu za rok, za pol rok, za tri mesiace,…) alebo si sám stanov, že napríklad teraz prečítam jednu knihu zo Starej zmluvy a potom jednu z novej a tak ich budem striedať – je to len na tebe, ale z osobnej skúsenosti skutočne odporúčam mať dopredu plán na čítanie (mnohé sa dajú vygoogliť, prípadne môžeš použiť  aplikáciou YouVersion.com, kde sú stovky plánov na čítanie).

Nemal by si však čítať len svoje obľúbené pasáže, ale čítaj postupne celú Bibliu.

Kde začať?

Znova – je to na tebe, môžeš však začať napríklad niektorým evanjeliami a skutkami apoštolov a potom pokračovať napríklad piatimi knihami Mojžišovými. Ale aj keby si začal hocikde a pokračoval hocikam, je to jedna kniha. No ak si Bibliu ešte nikdy nečítal najlepšie bude ak začne tým, čo Pán Ježiš vykonal a ako sa obetoval za nás, aby sme nemuseli zahynúť, ale mali večný život – a tom hovoria evanjeliá.

“Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, ale rozjímaj o nej vo dne i v noci, aby si sa snažil robiť všetko, čo je v nej napísané; lebo vtedy sa vydarí tvoja cesta a budeš mať úspech.” (Joz 1,8)

3. Rozmýšľaj

Po prečítaní textu rozmýšľaj na tým a pýtaj sa, čo text hovorí konkrétne tebe a čo ním chce Boh povedať. Pomôže ti ak si dôležité myšlienky zapíšeš do poznámkového bloku – ak ti to nebude prekážať aj v samotnom biblickom texte si môžeš podškrtávať a písať poznámky na okraj.

Odpovedať môžeš na nasledovné otázky:

– pomenúva text hriech, ktorého sa mám vzdať?

– pomenúva zasľúbenie, ktoré smiem prijať za svoje?

– pomenúva vzor, ktorý je hodné nasledovať?

– opisuje varovanie, ktoré si mám všimnúť?

– opisuje novú pravdu o Bohu?

– pripomína niečo, čo musím vybaviť, alebo dať do poriadku?

Prečo je dobré po prečítaní textu o ňom ešte chvíľu uvažovať? ale v zákone Hospodinovom má záľubu, o Jeho zákone rozjíma dňom-nocou. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevädne; a všetko, čo robí, sa vydarí.” (Ž 1,2-3)

4. Študuj

Potom ako si si prečítal text, a rozmýšľaš nad ním, ak máš čas alebo chceš text študovať hlbšie, prečítaj si komentár k danej pasáži v niektorom biblickom kometári alebo na internete (veľa v angličtine a iných cudzích jazykoch). Môžeš použiť konkordanciu (pojem a verše, kde sa o ňom hovorí), odvolávky na verše (ďalšie podobné verše, alebo verše, ktoré naväzujú na konkrétny verš), biblický slovník (pojem a vysvetlenie pojmu). Odvolávky na iné texty a komentáre ti vedia dať kontext, ktorý je dôležitý pre lepšie pochopenie textu.

5. Modli sa

Rovnako, ako si svoje stíšenie začínal modlitbou, môžeš ho aj modlitbou ukončiť. V modlitbe Ďakuj za slovo, ktoré si počul, môžeš oslavovať Boha, vyznávať osobný hriech, z ktorého si bol usvedčený, ďakovať za milosť a možnosť Božieho odpustenia, prosiť za seba, za blížnych.

“Predovšetkým teda napomínam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých vysoko postavených, aby sme tichým a pokojným životom žili v úplnej pobožnosti a statočnosti. Toto je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom,” (1 Tim 2,1-3)

6. Konaj

To, čo Boh hovorí vo svojom slove sa dotýka našich životov a v samotnom Písme nás vyzýva, aby sme len pri počúvaní neostávali ale na výzvy, ktoré sme z Božieho slova od Boha prijali, máme reagovať akciou.

“Buďte však činiteľmi slova, a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba. Lebo ak je niekto poslucháčom slova, a nie činiteľom, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle pozerá svoju prirodzenú tvár; videl sa totiž, ale odišiel a ihneď zabudol, aký je. Ale kto sa zahľadel do dokonalého zákona slobody a vytrval nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako činiteľ skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní.” (Jk 1,22-25)

Následne môžeš nad tým, čo Boh v texte hovoril, rozmýšľať celý deň.

One Comment Add yours

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.