7 tipov na lepšie štúdium Biblie


Keď diabol pokúšal Ježiša, aby po štyridsaťdňovom pôste v pustatine premenil kamene na chleby, Ježiš mu na to veľmi jednoducho, no múdro odpovedal, „Človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“ (Matúš 4,4).

Pavol, keď písal svojmu chránencovi, Tomoteovi, napísal toto, „Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.“ (2. Timoteovi 3,16-17).

Dávid píše, „Vystieram ruky k tvojim príkazom, ktoré som si zamiloval, a budem rozjímať o tvojich ustanoveniach.“ (Žalm 119,48).

Tvrdenia sú jasné: život a rast pochádzajú zo štúdia Božie slova, Biblie. Nemáme ho čítať s nechuťou, ale radšej ho vnímajme ako zdroj života a milujme ho tak, ako ho miloval i Dávid.

No realitou je, že dnes zápasíme s tým, aby sme študovali verne a s radosťou. Preto je dobré poznať zopár princípov, ktoré nám pomôžu nanovo sa sústrediť na lásku a štúdium Písma. Nižšie je uvedených sedem princípov, ktoré považujem za prospešné:

1. Aktívne slúž a spolupodieľaj sa na službe v svojej miestnej cirkvi/miestnom zbore, aby si sa učil s a od ďalších kresťanov.

Kolosenským 3,16: „Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva vždy vtedy, keď sa budete so všetkou múdrosťou učiť a napomínať a pod vplyvom milosti spievať vo svojich srdciach Bohu žalmy, hymny, duchovné piesne.“

2. Podriaď sa autorite Písma. Ono je meradlom pre tvoj život, nie ty meradlom preňho.

Židom 4,12-13: „Veď Božie slovo je živé a účinné, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. Preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje túžby a úmysly srdca. A nieto tvora, čo by bol preň neviditeľný. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať.“

3. Študuj Bibliu kvôli zmene života, nie len kvôli duchovným informáciám.

Ján 5,38-39: „Skúmate Písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život, a práve ony svedčia o mne. Lenže vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život.“

4. Študuj Bibliu kvôli vzťahu, nie funkčnosti. Teda, budeš milovať Boha a nie ho iba poznať, či používať.

Matúš 7,21-23: „Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň: Pane, Pane, či sme v tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v tvojom mene démonov? Nerobili sme v tvojom mene mnoho mocných činov? Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávostí!“

5. Nedostávaj sa len do Slova, ale dostaň Slovo do seba.

Zapamätaj si ho. Žálm: 119,11: „V srdci som si skryl tvoju reč, aby som proti tebe nehrešil.“

Uvažuj nad ním, skúmaj ho. Ezdráš 7,10: „Ezdráš si totiž zaumienil skúmať Hospodinov zákon, plniť ho a učiť izraelský ľud ustanovenia a právne predpisy.“

6. Využívaj rady a múdrosť božích komentátorov Biblie, svojho farára/pastora, rešpektovaných teológov cirkevnej histórie a svojich priateľov – kresťanov, aby si lepšie porozumel Písmu.

Rimanom 12,7: „ak má niekto dar služby, nech slúži, ak má niekto dar vyučovania, nech vyučuje.“

7. Nemysli si, že potrebuješ nevyhnutne viac poznania. Často krát potrebuješ viac poslušnosti znalostiam, ktoré už máš.

Jakub 1,22: „Buďte uskutočňovateľmi slova, nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.“

 

Článok je prevzatý z pastormark.tv; autorom je Mark Driscoll; pôvodný článok nájdete tu.

One Comment Add yours

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.