Pre mužov a otcov – pod dobrým vedením


Keď muži, ktorí boli zmenení Ježišom, sú dobrými vodcami vďaka sile Ducha Svätého a vedú svoje domovy po biblickej ceste lásky, budú sa diať vskutku úžasné veci.

Napríklad:

otcovia a muži

– Muži, ktorí milujúco a biblicky vedú svoje rodiny, majú značne lepšie manželstvá i vzťahy v rodine.

– Muži, ktorí sú aktívny v zbore/spoločenstve, pozitívnejšie vyjadrujú svoje city k manželkám a sú vnímavejší k svojim manželstvám, manželkám viac pomáhajú, častejšie si s nimi robia plány na spoločné večery – celkovo spolu trávia viac času a viac do svojich žien investujú (nie len finančne).

– Bohabojní muži sú „najaktívnejší“ milujúci otcovia a najcitovejšie založení manželia.

– Páry, ktoré spolu pravidelne navštevujú zbor/spoločenstvo hlásia viac šťastia, manželskej podpory a romantiky vo vzťahu.

–  Páry, ktoré spolu pravidelne navštevujú zbor/spoločenstvo sú ďaleko menej náchylné k odlučovaniu sa alebo rozvodu, ktorý je vo väčšine prípadov výsledok odcudzenia sa.

Nanešťastie, takéto tipy mužov nie sú ,až na výnimky, v našej spoločnosti normou. Je tu vzťahová kríza. Trápi nás vážny nedostatok silných, zbožných mužov, ktorí milujú Ježiša a vedú dobre oba, cirkev i v svoje manželstvá.

Čo chlapi robia?

Často sa hrajú na chlapcov, ktorí sa už môžu holiť, opíjajú sa a pozerajú porno, navštevujú športové podujatia a čelia zodpovednosti s takým nadšením ako Superman kryptonitu.

The Atlantic, New Your Times a Wall Street Jurnal upozornili na typické prípady meniacej sa rovností pohlaví v našej kultúre, najmä u mladých mužov vzrastá tendencia k nezodpovednosti v dospelosti, a to sa odzrkadľuje aj na mladých ženách. Tento posun je dnes koreňom mnohých manželských problémov. Ako pastor vidím následky mužskej neschopnosti vo vedení denne a skutočne ma trápi, aké súženia to spôsobuje ich ženám i deťom. Jeden z dôvodov, prečo sme spolu s manželkou napísali knihu Real Merriage bol, aby sme zdieľali Boží plán pre mužov a ženy – sama Biblia veľa hovorí o rovností pohlaví a manželstve – v nádeji, že uvidíme manželstvá zdravšie. To je aj dôvod prečo v našom zbore mužom kážeme tak priamo. Blogerom chcem povedať, že my sa nesnažíme o vytvorenie žiadnej armády hypermužov či misionosaurov. Voláme mužov k pokániu. Chceme im povedať, že boli stvorení pre viac, než len plávanie si životom s cieľom vyhnúť sa zodpovednosti tak veľmi, ako to len bude možné, vyspať sa s čo najväčším počtom dievčat a pracovať len na dohodu za pár šupiek, čo im dovolí leňošiť a hrať sa.muž pred kostolom

Keď sa mužovo srdce nachýli k Ježišovi, jeho srdce sa taktiež milujúco prichýli k jeho manželke, deťom aj vnúčatám. Muži, boli ste stvorení, aby ste milovali, chránili, starali sa, záležalo vám na druhých, aby ste slúžili, živili a žehnali. Toto znamená byť mužom.

Je treba Božiu milosť, aby ste mohli byť verní a milujúci celý život k jednej žene a deťom, ktorých nám Boh zveril do starostlivosti. Nepovzbudzujeme vás k vzmuženiu sa, ale k závislosti na Božej odpúšťajúcej milosti, k žiadaniu si Ducha, aby ste milovali správne a k užívaniu si úlohy, ktorá vám bola daná. Vďaka Božej milosti, vidíme u nás v Mars Hille mužov ako sa z flákačov menia na silných lídrov zboru/spoločenstva aj vlastných rodín.

Hlavný dôvodom našej služby mužom je viera v to, že je biblické, aby viedli svoje rodiny a aj zbory/spoločenstvá.

Písmo jasne ukazuje, že Boží dizajn manželstva (Ef. 5,21-33;Kol. 3,18-20) – založený na princípe Kristovho vzťahu s cirkvou – je ten, v ktorom muž i žena plnia osobitné roly.

“Navzájom sa podriaďujte v bázni pred Kristom. Ženy svojim mužom ako Pánovi, pretože muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus, Spasiteľ tela, hlavou Cirkvi. Ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak vo všetkom aj ženy mužom. Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval Cirkev a vydal za ňu samého seba, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom; aby si pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet poškvrny ani vrásky, ani nič podobné, aby bola svätá a bez poškvrny. Tak aj muži majú milovať svoje ženy ako vlastné telá. Kto miluje svoju ženu, miluje samého seba. Veď nikdy nikto nemal svoje telo v nenávisti, ale živí ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev, pretože sme údmi jeho tela. Preto človek zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej žene. A tí dvaja budú jedným telom. Toto tajomstvo je veľké, no hovorím to vzhľadom na Krista a Cirkev. A tak i každý z vás bez výnimky nech tak miluje svoju ženu ako seba. A žena nech prejavuje mužovi úctu.” (Ef. 5:21-33)

“Ženy, podriaďujte sa svojim mužom, ako sa sluší v Pánovi. Muži, milujte svoje ženy a nesprávajte sa k nim drsne. Deti, vo všetkom poslúchajte svojich rodičov, lebo to sa páči Pánovi.” (Kol. 3, 18-20)

Tieto roly sú v kontexte manželstva tvorené manželovým dobrým a svedomitým vedením domácnosti a manželkiným úctivým povzbudzovaním ho v jeho vedení. Biblia očakáva, že manželia a otcovia budú láskyplne plniť úlohu pastora (toho, kto vedie vo viere) svojej manželke a deťom. Neprikazuje im študovať Písmo pravidelne len s ich ženami (Ef. 5,25-26) a milujúco byť za ne ochotný obetovať aj svoj život, ako to urobil Kristus pre cirkev, ale to isté prikazuje otcom ako „tatko-pastorom“ pre duchovný rast ich detí .Život Navôkol.Flog

“A vy, otcovia, nedráždite svoje deti, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi.” (Ef. 6,4)

Prakticky to znamená, že ako muži potrebujeme oboje – tvrdosť aj nežnosť. Musíme byť nežný našim rodinám, ľúbiť ich, túliť sa s nimi, dávať im najavo ako ich milujeme a slúžiť im. No musíme byť aj tvrdý kvôli našim rodinám, ochraňovať ich a tvrdo pracovať, aby sme ich zabezpečili.

Muži, vyzývam vás k tomu, aby ste prevzali zodpovednosť za seba, za vašu manželku a deti – ak ich máte. Prevezmite zodpovednosť za svoju cirkev (svoj zbor/spoločenstvo). Prevezmi zodpovednosť za svoju firmu, za svoje mesto,… To znamená, že nečakaj na iných, na organizácie či vládu, kým sa tak budú správať oni. Skutoční muži sa o svoje starajú sami, pretože muži sú ako ťahače, ktoré jazdia pevnejšie a istejšie s ťažším nákladom.

(2012, Mark Droscoll – pôvodný článok na pastormark.tv)

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.