Centrálnosť evanjelia I.


[url=http://www.flickr.com/photos/wonderbjerg/2487392944/sizes/l/in/photostream/]wonderbjerg @ Flickr.com[/url]
wonderbjerg @ Flickr.com
Evanjelium je centrálnym prvkom kresťanského života a stále znova a znova obnovuje veriaceho aj cirkev. Tento článok ukazuje štrnásť spôsobov, ako evanjelium pôsobí na veriaceho a osem spôsobov, ktorými živí cirkev.

PRINCÍP

V liste Galatským 2:14 Pavol ustanovuje mocný princíp. Reaguje na Petrovu rasovú hrdosť a zbabelosť vyhlásením, že nežije „v súlade s pravdou evanjelia”. Tu vidíme, že kresťanský život je procesom obnovovania každého rozmeru nášho života – duchovného, psychologického, korporatívneho, spoločenského – tým, že myslíme, dúfame a žijeme v „obrysoch” či dôsledkoch evanjelia. Evanjelium má byť aplikované na každú oblasť myslenia, cítenia, práce a správania. Dôsledky a aplikácie Galatských 2:14 sú obrovské.

1. ČASŤ: IMPLIKÁCIE A APLIKÁCIE

Sila evanjelia

Po prvé, Pavol nám ukazuje, že vnášanie pravdy evanjelia do každej oblasti života je spôsob, ako človeka mení Božia sila. Evanjelium je v Biblii opísané tými najúžasnejšími slovami. Anjeli sa doň túžia pozerať celý čas (1. Petrov 1:12). Evanjelium nám nielen dodáva silu, ale ono samo je silou Božou, ako hovorí Pavol, „Veď ja sa nehanbím za evanjelium: lebo mocou Božou je ono na spasenie.” (Rimanom 1:16) Je tiež požehnaním od Boha na osoh každému, kto prichádza blízko (1. Korintským 9:23). Nazýva sa dokonca samotným svetlom Božej slávy: „V nich zatemnil Boh tohto sveta myseľ veriacich,  aby sa im nerozsvietilo svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obraz Boží. … Lebo Boh, ktorý povedal: Nech z temnosti zažiari svetlo! – zažiaril v našich srdciach, aby svietilo poznanie slávy Božej v tvári Kristovej.” (2. Korintským 4:4,6)

Pavol nám ukazuje, že vnášanie pravdy evanjelia do každej oblasti života je spôsob, ako človeka mení Božia sila.

Keď nás evanjelium znovuzrodí a premení, stáva sa nástrojom nášho neprestajného rastu a duchovného pokroku: „Na celom svete prináša evanjelium ovocie a rastie aj vo vás odo dňa, keď ste počuli a poznali Božiu milosť v pravde.” (Kolosenským 1:6) Tu sa učíme viacero vecí:

1. Evanjelium je živou vecou (por. Rimanom 1:16), ako semeno stromu, ktorý prináša viac a viac života – prináša ovocie a rastie.

2. Evanjelium je do nás „zasadené”, aby sme prinášali ovocie, a to na základe nášho hlbokého porozumenia jeho veľkosti a dôsledkov – keď ste počuli a poznali Božiu milosť v pravde.

3. Evanjelium v nás naďalej rastie a obnovuje nás počas našich životov – odo dňa, keď ste počuli a poznali Božiu milosť v pravde.

Tento text nám pomáha vyhnúť sa či už príliš racionalistickému, alebo príliš mystickému prístupu k obnoveniu. Na jednej strane má evanjelium obsah – je to hlboká doktrína. Je to pravda, konkrétne pravda o Božej milosti. No na druhej strane je táto pravda živou silou, ktorá neustále zväčšuje svoj vplyv na naše životy, tak ako klas či strom rastú a rozširujú sa a ich korene a plody sa rozmáhajú.

Dostatočnosť evanjelia

Po druhé, Pavol nám ukazuje, že v našom kresťanskom živote sa nikdy nedostaneme „za evanjelium” k niečomu vyspelejšiemu. Evanjelium nie je prvým schodom na schodišti právd; viac sa podobá stredu kolesa pravdy. Evanjelium nie je len ABC, ale celou abecedou kresťanstva od A po Z. Evanjelium nie je minimálnou potrebnou doktrínou, nevyhnutnou na vstup do Kráľovstva, ale spôsobom, akým prechádzame celou cestou až do Kráľovstva.

[url=http://www.flickr.com/photos/mikecornelus/6120361625/sizes/l/in/photostream/]mikecornelus @ Flickr.com[/url]
mikecornelus @ Flickr.com
 Nie sme ospravedlnení evanjeliom a potom posvätení poslušnosťou; evanjelium je spôsob, ktorým rastieme (Galatským 3:1-3) a sme obnovovaní (Rímskym 1:16-17). Často je v cirkvi bežným spôsobom myslenia toto: „Evanjelium je pre nekresťanov. Človek ho potrebuje, aby bol zachránený. Ale keď už si zachránený, rastieš tvrdou prácou a poslušnosťou.” Ale Kolosenským 1:6 ukazuje, že je to chybné myslenie. Rovnako vyznanie aj „tvrdá práca”, ktoré nevychádzajú z evanjelia a nie sú s ním v súlade, vás neposvätia – udusia vás. Všetky naše problémy vychádzajú zo zlyhaní v aplikovaní evanjelia. Preto, keď Pavol odchádzal od Efezanov, porúčal ich „slovu Jeho milosti, ktoré má silu vybudovať vás” (Skutky apoštolov 20:32).

Najväčším problémom v kresťanskom živote je teda to, že sme si nikdy nepremysleli hlboké dôsledky evanjelia; nikdy sme „nepoužili” evanjelium v a na všetky časti nášho života. Richard Lovelace hovorí, že problémy väčšiny ľudí sú jednoducho neúspechom v orientovaní sa na evanjelium – neúspechom v uchopení a  viere skrz naskrz. Luther hovorí: „Pravda Evanjelia je hlavným článkom celej kresťanskej doktríny… Najnevyhnutnejšie je to, aby sme tento článok dobre poznali, učili ho ostatných a neprestajne im ho vtĺkali do hláv.” (ku Galatských 2:14-15) Evanjelium nie je jednoducho pochopiteľné. Pavol hovorí, že evanjelium vykonáva svoju obnovujúcu prácu v nás len po tom, čo ho pochopíme vo všetkej jeho pravde (Kolosenským 1:6, doslovný preklad z angličtiny; v slovenskom preklade poznali Božiu milosť v pravde – pozn. prekladateľa). Všetci do istej miery žijeme niekde okolo pravdy evanjelia, ale „nedochádza” nám. Takže kľúčom ku neprestajnej a hlbšej duchovnej obnove a oživeniu je kontinuálne znovuobjavovanie evanjelia. Objavenie nového dôsledku (resp. implikácie – pozn. autora) či novej aplikácie evanjelia – väčšie odhalenie jeho pravdy – je dôležitou súčasťou akejkoľvek obnovy. Toto platí rovnako pre jednotlivca, ako pre cirkev.

Copyright © 2000 by Timothy Keller, © 2009 by Redeemer City to City; Pôvodný článok nájdete na redeemercitytocity.com

text prevzatý z Chcemviac.com

Pokračovanie – Centrálnosť evanjelia II.

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.