Nezaspi na ružiach tradície


Jedna z tých najhorších vecí, ktorá sa môže kresťanovi stať, je, že sa stane vlažným. Že akosi sa uspokojí s tým, čo už dosiahol vo vzťahu s Bohom. Prestane mu záležať na tom, aby išiel stále hlbšie a bol rovnako zapálený ako v deň, keď uveril. Alebo je taký stále a k spoznaniu osobného Boha sa ešte  nedostal.

Bohužiaľ, cirkvi na celom svete sú plné takýchto ľudí. Nie je zlé, že sú tam, naopak, smutný je však postoj ich sŕdc. U nás, na Slovensku, medzi ľuďmi ešte stále prevláda tradícia a “zvyk” byť kresťanom, no veľkú skupinu tvoria aj stále rozrastajúci sa “bývalí cirkevníci”, ľudia prestávajú mať záujem o cirkev a necítia, žeby cirkev mala záujem o nich.

Mnohí povedia: “Ja verím v Boha, ja chodím do kostola, som dobrý kresťan,…” je to úžasné, no hovorí to aj vaše srdce? Skutočne veríte Ježišovi, skutočne milujete Ježiša? Milujete svojich blížnych tak, ako miloval Ježiš? On zomrel na kríži za tvoj hriech, zomrel, aby si TY nebol odsúdený.  Skutočne si kresťan, nasledovník Krista Ježiša, si si  tým istý? Skús odpovedať na otázku: Si spasený? Ak povieš: “Áno, veď Boh spasí všetkých, veď on je milujúci,” tak sa najskôr mýliš. Boh miluje, skutočne túži, aby každý, kto uverí v Neho, nezomrel, ale večný život mal.  Ale čo neznesie, je hriech, Boh nenávidí hriech. Miluje teba, ale nenávidí, ak konáš špinavosti. Ježiš hovorí: “Pokánie čiňte a verte v evanjelium,…”  Ježiš nás vyzýva, aby sme vyznávali svoje hriech, ľutovali ich a dávali ich Jemu. A potom, aby sme mu verili, aby sme verili jeho dobrej správe o tom, že už nie je viac odsúdenia pre tých, ktorí ho zo srdca vyznávajú.

Potom sú tu ľudia, ktorí zanevreli na svoju cirkev, cítia sa ňou možno podvedení, bolo im ublížené. Ak to cítite takto, chcem vám len povedať, že Ježiš, to nie sú cirkvi, tak ako ich vidíte. Ježiš to nie je náboženstvo, ktoré vás tak sklamalo. Ježišovým telom je Cirkev – spoločenstvo jeho učeníkov – ak vám o tom ešte nikto nepovedal, vedzte, že Cirkev je viac, ako chodenie do kostola, nie je to divadelné predstavenie vykonávané mužíkmi vo farebných mundúroch, Cirkev je viac ako organizácia, viac ako inštitúcia. Cirkev je hlavne spoločenstvo. Je to organizmus, je to Telo Kristovo a každý veriaci. Každý, kto vyznal, že Ježiš Kristus je Boh, každý, kto verí, že už viac nieto smrti v Kristovi, lebo On ju už dávno pochoval. Ak niečo v tele prestane fungovať, je úlohou ostatných jeho orgánov, aby okamžite zareagovali a pomohli. V tele sa to deje automaticky. Nervy zachytia informáciu, mozog vydá rozkaz a orgány spolupracujú, aby sa problém vyriešil, alebo aspoň začal riešiť. Toto je Cirkev.

Slovo cirkev pochádza z gréckeho slova „Ecclesia“, ktoré sa definuje ako „spoločenstvo“ alebo „tí, ktorí sú pozvaní.“ Koreň slova „cirkev“ neoznačuje budovu, ale ľudí. Irónia je v tom, že ľudia, ak sa ich dnes pýtaš, do ktorej cirkvi idú, odpovedajú, že do katolíckej, evanjelickej alebo nejakej inej denominácie. V mnohých prípadoch ľudia pod tým chápu budovu alebo denomináciu. Rimanom 16:5: „…Pozdravte aj cirkev v ich dome.“ Pavel myslí na cirkev, ktorá je v ich dome, nie na cirkev ako budovu, ale na telo veriacich.

Cirkev je telo Kristovo. Efezským 1:22-23 hovorí: „Všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil nad všetkým za hlavu Cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom.“ Telo Kristovo sa skladá zo všetkých veriacich od Letníc po deň vytrženia. Telo Kristovo zahrňuje dva aspekty:

Univerzálna Cirkev je Cirkev, ktorú činia všetci, ktorí majú osobný vzťah s Ježišom Kristom. 1 Korinťanom 12:13-14 hovorí: „Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom. Telo nie je jeden úd, ale mnoho údov.“ Vidíme, že všetci tí, čo veria, sú časťou tela Kristovho. Opravdivá Božia cirkev nie je nejaká zvláštna budova alebo denominácia. Univerzálna Cirkev Božia sú všetci, ktorí prijali spasenie skrze vieru v Ježiša Krista.

Spasenie prichádza skrze vieru, nie cez žiadnu cirkev, tým nechcem povedať, že cirkvi sú zlé. Nie. Sú to spoločenstvá, spoločenstvá, v ktorých sa môžeme vzájomne vyučovať a spoločne rásť v poznaní Boha, spoločne ho chváliť.

“Pretože ak svojimi ústami vyznáš Ježiša ako Pána a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme v spravodlivosť, ale ústami vyznávame spásu. Písmo totiž hovorí: Nikto, kto verí v neho, nebude zahanbený. Niet teda rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý je Pánom všetkých, bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú. Veď každý, kto by vzýval Pánovo meno, bude spasený.” (Rimanom 10, 9 – 13)

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.